Naziv i skraćeni naziv tvrtke - Zagrebačka naklada d.o.o. ( Zg. naklada )
Sjedište tvrtke - Balokovićeva 17 , Zagreb
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar - Upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar - Registarski uložak MBS 080342382
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti - Temeljni kapital 18.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva - Članovi uprave : Krešimir Maligec i Zdenko Vlainić
Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa - Zagrebačka banka , Zagreb , žiro račun : 2360000-1101487269